GOKYO

Dai-ikkyo (1. Gruppe)

De-ashi-barai
Fußfegen
DAB
Hiza-guruma
Knierad
HIZ
Sasae-tsuri-komi-ashi
Hebezug-Fußhalten
STA
Uki-goshi
Hüftschwung
UGO
O-soto-gari
Große Außensichel
OSG
O-goshi
Hüftwurf
OGO
O-uchi-gari
Große Innensichel
OUG
Seoi-nage
Schulterwurf

SON

Dai-nikyo (2. Gruppe)

Klicken: animierte Grafik anzeigen Ko-soto-gari
Kleine Außensichel
KSG
Klicken: animierte Grafik anzeigen Ko-uchi-gari
Kleine Innensichel
KUG
Klicken: animierte Grafik anzeigen Koshi-guruma
Hüftrad
KOG
Klicken: animierte Grafik anzeigen Tsuri-komi-goshi
Hebehüftwurf
TKG
Klicken: animierte Grafik anzeigen Okuri-ashi-barai
Fußnachfegen
OAB
Klicken: animierte Grafik anzeigen Tai-otoshi
Körperwurf
TOS
Klicken: animierte Grafik anzeigen Harai-goshi
Hüftfegen
HRG
Klicken: animierte Grafik anzeigen Uchi-mata
Schenkelwurf
UMA

Dai-sankyo (3. Gruppe)

Ko-soto-gake
Kleines Einhängen
KSK
Tsuri-goshi
Hüftzug
TGO
Yoko-otoshi
Seitfallzug
YOT
Ashi-guruma
Fußrad
AGU
Hane-goshi
Springhüftwurf
HNG
Harai-tsuri-komi-ashi
Hebezugfußfegen
HTA
Tomoe-nage
Kopfwurf
TNG
Kata-guruma
Schulterrad
KGU

Dai-yonkyo (4. Gruppe)

Sumi-gaeshi
Eckenwurf
SUG
Tani-otoshi
Talfallzug
TNO
Hane-maki-komi
Springdrehwurf
HNM
Sukui-nage
Schaufelwurf
SUK
Utsuri-goshi
Wechselhüft-wurf
UTS
O-guruma
Großes Rad
OGU
Soto-maki-komi
Außendrehwurf
SMK
Uki-otoshi
Schwebehandzug
UOT

Dai-gokyo (5. Gruppe)

O-soto-guruma
Großes Außenrad
OGR
Uki-waza
Rückfallzug
UWA
Yoko-wakare
Seitenriß
YWA
Yoko-guruma
Seitenrad
YGU
Ushiro-goshi
Hüftgegenwurf
USH
Ura-nage
Rückwurf
UNA
Sumi-otoshi
Eckenkippe
SOT
Yoko-gake
Seitfußzug
YGA

"6 Gruppe" Würfe der alten Gokyo

Obi-otoshi
Gürtelzug
OOS
Seoi-otoshi
Schulterzug
SOO
Yama-arashi
Bergsturmwurf
YAS
O-soto-otoshi
großer Außensturz
OSO
Daki-wakare
hohes Anreißen
DWK
Hikkomi-gaeshi
Eindrehgegenwurf
HKG
Tawara-gaeshi
Reisballenwurf
TWG
Uchi-maki-komi
Innendrehwurf
UMK

Il GOKYO del KODOKAN comprende 40 Tecniche di Proiezione divise in 5 Gruppi di 8 Tecniche ciascuno, esso è  la chiave per lo studio di tutte le Tecniche di Proiezione ("TORA NO MAKI"). Le 40 Tecniche del GOKYO sono le più rappresentative e fondamentali fra tutte le Tecniche esistenti. Lo studio va effettuato sia a destra che a sinistra.

PRIMO GRUPPO

DE ASHI BARAI -- SPAZZARE IL PIEDE AVANZANTE -- (ASHI WAZA) HIZA GURUMA -- RUOTA SUL GINOCCHIO -- (ASHI WAZA) SASAE TSURIKOMI ASHI -- BLOCCARE IL PIEDE TIRANDO E SOLLEVANDO -- (ASHI WAZA) UKI GOSHI -- COLPO D'ANCA FLUTTUANTE -- (KOSHI WAZA) O SOTO GARI -- GRANDE FALCIATA ESTERNA -- (ASHI WAZA) O GOSHI – GRANDE ANCATA -- (KOSHI WAZA) O UCHI GARI -- GRANDE FALCIATA INTERNA -- (ASHI WAZA)SEOI NAGE – LANCIO SUL DORSO -- (TE WAZA)

 SECONDO GRUPPO

KO SOTO GARI -- PICCOLA FALCIATA ESTERNA -- (ASHI WAZA) KO UCHI GARI -- PICCOLA FALCIATA INTERNA -- (ASHI WAZA) KOSHI GURUMA -- RUOTA SULLE ANCHE -- (KOSHI WAZA) TSURI KOMI GOSHI -- COLPO D'ANCA TIRANDO E SOLLEVANDO -- (KOSHI WAZA) OKURI ASHI BARAI -- SPAZZARE ENTRAMBI I PIEDI -- (ASHI WAZA) TAI OTOSHI – CORPO CHE PRECIPITA -- (TE WAZA) HARAI GOSHI -- SPAZZARE L'ANCA -- (KOSHI WAZA) UCHI MATA -- INTERNO COSCIA -- (ASHI WAZA)

 TERZO GRUPPO

KO SOTO GAKE -- PICCOLO AGGANCIAMENTO ESTERNO -- (ASHI WAZA) TSURI GOSHI -- COLPO D'ANCA SOLLEVANDO -- (KOSHI WAZA) YOKO OTOSHI -- PRECIPITARE LATERALMENTE -- (YOKO SUTEMI WAZA) ASHI GURUMA -- RUOTA SULLA GAMBA -- (ASHI WAZA) HANE GOSHI -- COLPO D'ANCA AD ALA -- (KOSHI WAZA) HARAI TSURIKOMI ASHI -- SPAZZARE IL PIEDE TIRANDO E SOLLEVANDO -- (ASHI WAZA) TOMOE NAGE -- PROIEZIONE A CERCHIO – (MA SUTEMI WAZA) KATA GURUMA -- RUOTA SULLE SPALLE -- (TE WAZA)

 QUARTO GRUPPO

SUMI GAESHI -- ROVESCIAMENTO NELL'ANGOLO -- (MA SUTEMI WAZA) TANI OTOSHI -- CADUTA NELLA VALLE -- (YOKO SUTEMI WAZA) HANE MAKIKOMI -- SALTARE AVVOLGENDOSI -- (YOKO SUTEMI WAZA) SUKUI NAGE -- LANCIO A CUCCHIAIO -- (TE WAZA) UTSURI GOSHI -- ANCA SPOSTATA -- (KOSHI WAZA) O GURUMA -- GRANDE RUOTA -- (ASHI WAZA) SOTO MAKIKOMI -- AVVOLGIMENTO ESTERNO -- (YOKO SUTEMI WAZA) UKI OTOSHI -- PRECIPITARE FLUTTUANTE -- (TE WAZA)

 QUINTO GRUPPO

O SOTO GURUMA -- GRANDE RUOTA ESTERNA -- (ASHI WAZA) UKI WAZA -- TECNICA FLUTTUANTE -- (YOKO SUTEMI WAZA) YOKO WAKARE -- SEPARAZIONE SUL FIANCO -- (YOKO SUTEMI WAZA) YOKO GURUMA -- RUOTA LATERALE -- (YOKO SUTEMI WAZA) USHIRO GOSHI -- COLPO D'ANCA ALL'INDIETRO -- (KOSHI WAZA) URA NAGE -- LANCIO A ROVESCIO -- (MA SUTEMI WAZA) SUMI OTOSHI -- PRECIPITARE NELL'ANGOLO -- (TE WAZA) YOKO GAKE -- AGGANCIAMENTO LATERALE -- (YOKO SUTEMI WAZA)